Archive for September, 2018

嘩!限時3日!港航Flash Sale殺到黎啦!臺北連稅唔駛九百!迫你搶呀!臺北$510!曼谷$650!首爾$750!鹿兒島$1,030! – 香港航空 (優惠至9月5日)

嘩嘩嘩!限時3日!香港航空Flash Sale殺到黎啦!其中臺北連稅唔駛九百!迫你搶呀!

臺北$510!曼谷$650!首爾$750!鹿兒島$1,030! 抵到爛!必搶!

香港航空會係今晚12點推出左新優惠

來回價錢:(臺北$510、連稅$895)、(曼谷$650、連稅$1,100)、(首爾$750、連稅$1,205)、(鹿兒島$1,030、連稅$1,285)

另外坐Business Class飛曼谷來回$2,480,連稅$3,000

出發日期由9月11日至10月31日 (視乎航點而定)

即刻tag曬所有親朋戚友一齊去買!

香港航空有20kg寄艙行李

訂票日期:2018年9月3日至9月5日

出發日期:2018年10月9日至10月31日 (臺北,去程只適用於HX284 22:35-00:40+1,回程只適用於HX285 08:00-09:55 / HX253 12:15-14:15)

2018年9月11日至10月27日 (首爾,去程只適用於HX646 20:35-01:20+1,回程只適用於HX647 06:45-09:30)

2018年10月2日至10月31日 (曼谷,經濟艙及商務艙去程只適用於HX769 00:35-02:35 / HX767 02:00-04:00,回程需於9am前出發之航班)

2018年10月4日至10月31日 (鹿兒島)

機票有效期為2-7日

大家可以會係今晚12點上香港航空官網搶購?

https://www.hongkongairlines.com?

嘩嘩嘩!AirAsia BIG SALE嚟啦!飛清邁單程$10!來回連稅唔洗$500就飛得!抵到無朋友!2019年11月前出發!香港飛清邁單程只需$10起,布吉$88起!澳門飛清邁單程只需MOP9起!香港飛曼谷/布吉/清邁/沙巴/吉隆坡來回連稅$473起 (優惠至9月9日)

單程$10!單程$10!單程$10!AirAsia BIG SALE嚟啦!抵抵抵抵抵到無朋友!

今次BIG SALE香港飛清邁單程只需$10起、布吉$88起、曼谷$228起、吉隆坡/亞庇(沙巴)$238起、馬尼拉$188起

來回連稅清邁$473起、布吉$629起、曼谷$909起、吉隆坡$828起、亞庇(沙巴)$863起、馬尼拉$721起

另外澳門出飛都有平!

澳門飛清邁單程只需MOP9起、芭堤雅MOP145起、曼谷MOP165起、布吉MOP215起、亞庇(沙巴)/吉隆坡/馬尼拉MOP257起

來回連稅清邁MOP361起、芭堤雅MOP559起、曼谷MOP674起、吉隆坡MOP754起、亞庇(沙巴)MOP786起、布吉MOP810起、馬尼拉MOP760起

今晚12點(9月2日0:00)BIG會員仲可以提前24小時優先搶飛!戶口唔需要有任何point,即時登記做BIG會員就已經可以搶平飛啦!

即上 AirAisa 網站訂飛:http://www.airasia.com/hk/zh

立即登記成為BIG會員優先搶:https://member.airasia.com/register.aspx,仲諗,即刻登記搶飛啦!

旅行日期由明年2月18日至11月26日,而家plan定夾定時間就差不多啦!

即刻Tag埋身邊既朋友一齊夾定假,plan定陽光與海灘之旅啦!

BIG SALE期間揀埋位仲有8折優惠添, 想坐得舒服D最平$25就可以!

飛澳洲都有優惠!香港經吉隆坡轉飛珀斯來回連稅$2,301起、墨爾本$2,743起、悉尼$2,747起、黃金海岸$2,753起

提提大家,經吉隆坡/曼谷轉飛東南亞唔同地方/澳洲都可以享用免費Fly-Thru服務

唔需要先入境再重新check in,行李可以直掛目的地,超方便v

來回連稅檳城/浮羅交怡$1,193起、雅加達$1,178起、山打根$1,213起、素叻他尼$1,383起、喀比$1,337起、峴港$1,808起、清萊$1,439起、金邊$1,584起

大家記住預早少少係開賣之前開定幾個browser入定去search飛個版面,被免traffic jam!

以上既價錢未包行李寄艙費用

香港飛曼谷/布吉/清邁/吉隆坡/沙巴/馬尼拉 20kg每程$150起、25kg每程$200起、30kg每程$260起

訂購日期:2018年9月3日至9月9日? (9月2日0:00 BIG會員可以提前24小時優先預訂)

旅行日期:2019年2月18日至11月26日

即上 AirAisa 官網搶飛

AirAsia官網9月3日正式開賣:https://www.airasia.com/hk/zh/home.page

BIG會員可以提前24小時係9月2日0:00優先訂飛 (網頁版、手機App均可優先訂飛,手機版不適用於優先訂飛)

立即登記成為BIG會員優先搶:https://member.airasia.com/register.aspx

?
Go to Top
福建22选5最新开奖结果查询